Colofon

 

Hannelore Goos
HG-SHOP.EU
Beethovenplatz 1
61250 Usingen
Duitsland
E-Mail shop@hg-shop.eu
Tel. +49 152 22020646

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s zijn met grote zorg gemaakt. Desondanks kunnen we voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud geen verantwoordelijkheid op ons nemen. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s onder de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG (Duitse telemediawet) zijn wij als dienstverlener niet verplicht doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te controleren, of om omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven onaangetast. Echter, een relevante verplichting is alleen mogelijk vanaf het moment van kennisname van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij onmiddellijk zulke inhouden verwijderen.

Uw bezoek hier

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) vindt alleen plaats – voor zover als het mogelijk is – op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw gegevens niet aan derden doorgeven. We wijzen er ook op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) leemten in de beveiliging kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk. In het kader van de verplichting een colofon te voeren met onze contactinformatie, verzetten wij ons uitdrukkelijk tegen het sturen van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal.
We verzetten ons tegen hierbij met nadruk het gebruik van in het kader van de afdruk verplichting door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal gepubliceerd. De exploitanten van deze webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor, in geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails, juridische stappen te ondernemen.

 

Deze Nederlandstalige text is onze service aan u. Echter alleen de corresponderende Duitse text is maatgevend.