Cookies

httpcookiesSedert een aantal jaren bestaat de richtlijn van de Europese Unie om op webpagina’s waar bepaalde soorten cookies op de computer (of ander medium waarmee in het internet wordt gesurft) van de bezoeker kunnen worden geplaatst, daarvoor aan de bezoeker vooraf instemming te vragen. De landen van de EU werden daarbij aangewezen om deze richtlijn in de nationale wetgevingen op te nemen. Tot op heden hebben nog niet alle lidstaten dit gedaan, maar in het algemeen wordt wel al aangeraden dit in websites in te bouwen, bv. wanneer er buttons worden aangeboden waarmee de bezoeker een pagina, een bericht of een aangeboden product bij Facebook kan ‘Liken’, of een melding bij een van de andere sociale platformen te plaatsen, wanneer een ingebouwd Youtube flmpje wordt bekeken, e.d.. Dergelijke cookies hebben zeker ook hun nut. Door zulke op de website aangeboden opties niet te gebruiken, wordt het plaatsen van daarmee samenhangende cookies voorkomen.

Noodzakelijke cookies die een webshop bv. nodig heeft om klantgegevens op te slaan, zodat de bezoeker de eigen bestellingen kan inzien of bij een volgende bestelling niet weer hele formulieren moet invullen, vallen niet onder deze regeling, wanneer die cookies een alleen zaak blijven tussen de shop en de desbetreffende bezoeker – dat laatste is practisch altijd het geval.

De bezoeker kan te allen tijde de op de eigen computer opgeslagen cookies wissen, browsers en andere tools kunnen dat in een handomdraai doen. Maar omdat bepaalde cookies wel heel nuttig zijn bij het terugkeren naar sites (inloggen, e.d.) is een afweging nuttig bepaalde cookies te bewaren.