Hannelore Goos

 

Hannelore Goos verkreeg haar astrologische vaardigheden bij de vroegere “Astrologische Arbeitskreis” in Frankfurt. Tot haar leraren hoorden o.a. Manfred M. Herm, Edith Wangemann en Bernd A. Mertz. Verder begeleidde een uitgebreide en diepgaande literatuurstudie vele hoorcolleges, cursussen en congressen.
Sinds 2001 houdt ze zich vooral bezig met onderzoek met betrekking tot de principes en fundamenten van de astrologie, met een sterk accent op de astrologische heerserschappen (leer der signaturen). Dit onderzoek leidde tot het meerdelige Duitstalige “Handbuch der astrologischen Zuordnungen” (Handboek van de astrologische heerserschappen) dat inmiddels in de Duitssprekende landen een standaardwerk is geworden en waarvan in 2010 een herziene uitgave verscheen met vele nieuwe toevoegingen.
Hannelore Goos beheerst niet alleen haar moedertaal (Duits), ze is ook thuis in het Engels, Frans, Zweeds en Nederlands, zij het voor wat betreft de drie laatstgenoemde talen vooral passief. Dat maakte het mogelijk dat ze bij het voorheen genoemde werk en haar andere publicaties ook gebruik kon maken van belangrijke schriftelijke bronnen in die talen.
Andere onderwerpen die ze grondig onderzocht waren

  • de vraag naar een relatie tussen de levensduur en zonnetekens,
  • de astrologische interpretatie van de in het heelal in 1977 ontdekte Chiron,
  • de interpretatie van voornamen op grond van de bijbehorende astrologische symbolen,
  • het onderscheid tussen de in de astrologie gebruikte Latijnse namen van de planeten en de gewoonlijk gebruikte Griekse mythologie om die namen te interpreteren – dit leidde tot een diepgaand engagement in Romeinse geschiedenis, mythologie en religie.

Al deze onderzoeksgebieden leidden tot publicaties in de vorm van boeken.
Waarschijnlijk ook omdat ze al sinds 1991 lid is van de Duitse afdeling van de wereldwijde Mensa netwerk is ze steeds geïnteresseerd in het verlaten van gebruikelijke paden en het vervolgen van nieuwe ideeen.
Meer is te vinden op de Duitstalige privé website van Hannelore Goos:

hg