Privacy

HG-Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan HG-Shop hiertoe overgaan.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van HG-Shop. Door gebruik te maken van de diensten die HG-Shop u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

HG-Shop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Uw bedrijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Als u bij HG-Shop een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw HG-Shop account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

HG-Shop verkoopt uw gegevens niet
HG-Shop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van HG-Shop, dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

AVG

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie in kracht. Deze AVG, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, werd in 2016 door de EU besloten met het doel om een uniforme richtlijn te bieden voor de bescherming van privé- en persoonlijke gegevens. Deze regelgeving betreft bedrijven en publieke instellingen die zulke persoonsgegevens opslaan of ook verwerken. De omvang van het bedrijf doet daarbij niet terzake, hier bestaan geen uitzonderingen. Het geldt niet alleen voor bedrijven die hun zetel in de Europese Gemeenschap hebben, maar ook alle andere bedrijven die zulke gegevens opslaan of verwerken van personen die in de EU wonen.

Daarom volgt hieronder de desbetreffende verklaring voor deze webwinkel HG-SHOP.

Privacybeleid in de zin van de EU-AVG

HG-SHOP registreert en verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hannelore Goos (zie verder het menu item Colofon)

Persoonsgegevens die wij verwerken

HG-SHOP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover deze als plichtveld zijn aangegeven:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via shop@hg-shop.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HG-SHOP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

HG-SHOP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HG-SHOP) tussen zit. Deze vorm van besluitvorming maakt geen deel uit van de activiteiten van HG-SHOP.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HG-SHOP bewaart uw persoonsgegevens enige tijd om het de klanten te vergemakkelijken bij een volgende bestelling. We hanteren de volgende bewaartermijn:

Twee jaar na de laatste bestelling worden de klantgegevens uit onze database verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

HG-SHOP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HG-SHOP gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HG-SHOP. Omdat verwerking in de voorliggende situatie alleen betrekking heeft op de correcte uitvoering van uw bestelling, kan dit betekenen dat bestellingen uwerzijds niet meer mogelijk zijn. Eveneens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar shop@hg-shop.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HG-SHOP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HG-SHOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via shop@hg-shop.eu

Deze Nederlandstalige text is onze service aan u. Echter alleen de corresponderende Duitse text is maatgevend, omdat HG-SHOP een Duitse webwinkel is die haar producten in drie talen wereldwijd aanbiedt en daarbij onder Duitse jurisdictie valt, ook m.b.t. de Europese regelgeving.