Signeren

sig-vintage

De twee eigenaren van deze kleine online shop, het schrijvers-echtpaar GardenStone en Hannelore Goos, willen degenen bedanken die hun boeken direct hier bij de auteurs bestellen.

Daarom wordt elk besteld boek voorzien van een persoonlijke noot waarin de auteur het boek op de naam van de koper signeert, vergezeld van enige vriendelijke woorden en een handtekening.

Schrijf daarom op het formulier bij ‘Afrekenen’ in het veld “Signeren voor (voornaam)” de naam aan wie de signatuur gericht is. Je kunt daar ook de naam van iemand anders schrijven, wanneer het boek b.v. als een cadeau voor die persoon is bedoeld.